Algemene Leveringsvoorwaarden

Voorts delen wij U mede dat wij werkzaam zijn als expediteur en op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de volgende condities van toepassing:

-Expeditievoorwaarden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004
Indien gewenst kunnen wij U een kopie van deze voorwaarden doen toekomen.

-Internationaal wegvervoer: het verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, CMR-verdrag van 19 mei 1956. Voor nationaal wegvervoer gelden de AVC-condities.

-Betalingen aan de vervoerder: TLN algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002

TLN Payment conditions 2002
Dutch forwarding conditions

Do you have questions about logistics, transport, shipping or ferry traffic?